ขั้นตอนการส่งบทความตีพิมพ์

ขั้นตอนการส่งบทความ

  • หากยังไม่เคยเป็นสมาชิกในเว็บวารสาร ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. สมัครสมาชิก

2. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วท่านสามารถ เข้าสู่ระบบแล้วดำเนินการส่งงานออนไลน์ได้ทันที

  • กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว หรือได้รับการอนุมัติสมาชิกเรียบร้อย มีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบ

2. ส่งงานออนไลน์ โดยคลิกที่เมนู ส่งบทความออนไลน์ (เมนูส่งบทความออนไลน์จะปรากฏก็ต่อเมื่อ login เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น)

 

 ดำเนินการสงตนฉบับเปน Microsoft Word for Windows โดยให้มีรายละเอียดครบตามแบบฟอร์มของวารสาร Downloadแบบฟอร์มได้ที่เมนู การเตรียมต้นฉบับ

วิธีการส่งไฟล์

 

 

โดยเมื่อแนบไฟล์ upload เรียบร้อย ชื่อไฟล์งานที่upload จะปรากฏที่ส่วนบน ดังภาพ 

 

 

ทั้งนี้เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์ 1 ฉบับ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก

 

หากมีข้อสงสัยหรือแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Blue joomla theme by Template Joomla