การเตรียมต้นฉบับ

Download

 

เพื่อให้บทความอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน วารสารขอความร่วมมือในการเตรียมต้นฉบับดังนี้ (ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์ท่านสามารถdownload templateได้จากไฟล์เอกสารในข้างต้น)

 

หากมีข้อสงสัยหรือแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบ 
สามารถติดต่อได้ที่ e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

Blue joomla theme by Template Joomla