หน้าแรก

 ISSN 2773-9716 (online)  เริ่มใช้ในปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ปี2564  

 สามารถเข้าถึงบน ThaiJo ได้แล้ววันนี้ ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU

 สมัครสมาชิก/ส่งบทความ คลิกที่นี่

*********************

ISSN 2697-5440 (online) (เลขISSNเดิม ถึงวันที่ 31ธันวาคม2563) 

 

 

 

 

Blue joomla theme by Template Joomla